50 vrijwilligers Ready2 Help ingeschakeld bij vullen zandzakken. Dijken verstevigen Kampen

Kampen – In Kampen  zijn vijftig vrijwilligers van Ready2Help ingezet om de zakken met zand te vullen om de dijken te verstevigen woensdagmiddag. Door het hoge water en storm schakelde het waterschap Drents Overijsselse Delta ondermeer het Rode Kruis in die vervolgens hun netwerk raadpleegde om mensen voor het zakken vullen op de been te krijgen in daze noodsituatie. De mensen kwamen dan ook uit de wijde omgeving van kampen. Allemaal personen die zich in het verleden voor ready Help hadden opgegeven. De mannen en vrouwen hebben hun taak goed vervuld en binnen korte tijd waren de zakken gevuld en lag ze op de dijk.