112Fotografiemedia en ondersteunende Facebookpagina 112Fotografiemedia en 112-Meppel & 112Steenwijk   besteed veel tijd aan het gepubliceerde materiaal (audiovisuele beelden, foto’s en teksten en Video’s  en zijn dan ook auteursrechtelijk beschermd. Tenzij anders vermeld zijn deze dan ook in het beheer van Tienmedia.nl
Al het geplaatste materiaal mag niet zomaar worden overgenomen,Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 112Fotografiemedia & Tienmedia , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het embedden van onze YouTube video’s is toegestaan conform de normale mogelijkheid. Het downloaden en het uploaden onder eigen naam van de video’s echter niet, evenals het vervaardigen van screenshots uit video’s en deze te gebruiken als foto.Mochten wij content aantreffen op een externe website zonder enige vorm van toestemming zullen wij deze in rekening brengen bij betreffende websitehouder.
De tarieven hiervan bedragen € 450 per foto of tekst en € 799.95 per video.
112Fotografiemedia spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 112Fotografiemedia nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.