Nijeveen Energie Neutraal zet stap naar uitvoering Nijeveen

Nijeveen – De Dorpsvereniging Nijeveen en de gemeente Meppel willen samen de provincie helpen om overzicht te krijgen in de vele duurzaamheidsinitiatieven van vrijwilligers en particulieren. Een meer professionele aanpak met een praktische toegang tot experts kan initiatiefnemers sneller vooruit helpen en het enthousiasme blijven stimuleren. Met het gehele dorp werken aan een schonere wereld en samen besparen op de energierekening. Wie wil dat niet? Doet u mee?” In 2015 is op initiatief van de Dorpsvereniging Nijeveen de Dorpsvisie 2015-2025 opgesteld om projecten te initiëren die de leefbaarheid behouden versterken.

Volgende stap project
Eén van de thema’s is energie & duurzaamheid. Een werkgroep heeft een start gemaakt met het project: 2025 – Nijeveen Energie Neutraal. Steun is er van de stichting Samen Energie Neutraal en de Rijksuniversiteit Groningen is bij de plannen betrokken. Nu is het tijd om samen met alle inwoners van Nijeveen, huurders, huiseigenaren en bedrijven, het project daadwerkelijk vorm te gaan geven. Wethouder Stam: “De actie van Nijeveen kwam mooi op tijd. De werkgroep heeft een voorsprong met plannen waarover goed is nagedacht. Dit is het moment waarop met hulp van de gemeente en de provincie een volgende stap gezet kan worden. Daarvoor stelt Meppel nu € 4.000 beschikbaar.”Groeiende samenwerkingVoorzitter Christo Kok van de Dorpsvereniging schetst de geschiedenis: “Het is begonnen met één op één gesprekken van bewoners. Ik ben trots op de inzet van werkgroep: zo ontstond gezamenlijk inzicht.” Werkgroepvoorzitter Harry van Dijk: “We hebben gezorgd voor de verbinding, de statuten voor de energiecoöperatie zijn er en de pilot met warmtepompen kan van start gaan.”Bestuurslid Wim de Kleuver: “De dorpsvereniging heeft maar liefst drie projecten ingediend voor de prijsvraag ‘Maak Meppel duurzamer’, een positieve manier om het hele dorp blijvend te mobiliseren.” Christo Kok: “Naast korte lijnen gaat het om gelijkwaardigheid en vertrouwen. We ervaren dat onze gezamenlijke aanpak zorgt voor het volwassen worden van het dorpsgericht werken in de gemeente.”Wethouder Stam: “Meppel wil inzetten op kwaliteitsversterking. Hiervoor is naast inzet en samenwerking ook geld nodig. Met deze cheque wordt een bijdrage geleverd aan verbetering van een gezonde leefomgeving waar inwoners zich prettig voelen, die uitnodigt tot gezond gedrag en zo min mogelijk negatieve invloed heeft op de gezondheid.